www.hotel.krakow.pl
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe
tel: 999

ul. ¦w. Łazarza 14, tel: 12 428 99 99, 12 424 42 72

FALCK, ul. Mazowiecka 4/6, tel: 19675

Izba Wytrzezwień, ul. Rozrywka 1, tel: 12 411 41 21

Straż Pożarna
tel: 998

Komenda Wojewódzka ul. Zarzecze 106 tel: 12 639-92-00
Komenda Miejska ul. Westerplatte 19 tel: 12 421-47-94

Policja
tel: 997

Komenda Wojewódzka ul. Mogilska 109 tel: 12 615-44-44
Komenda Miejska ul. Siemiradzkiego 24, tel: 12 615 26 00
Komisariat Lotniczy Lotnisko Balice tel: 12 615 19 11
Komisariat Wodny ul. Tyniecka 16 tel: 12 615-25-55

Straż Miejska
tel: 986

ul. Dobrego Pasterza 116 tel: 12 411 00 45, 986

Pogotowie Ciepłownicze
tel: 993


Pogotowie Energetyczne
tel: 991


Pogotowie Gazowe
tel: 992


Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel: 994


Pogotowie Opiekuńcze
tel: 12 631 03 04, 12 415 62 27