www.hotel.krakow.pl
KONSULATY

Konsulat Generalny Republiki Austrii
ul. Napoleona Cybulskiego 9, tel: 424-99-40, fax: 421-67-64

Konsulat Królestwa Danii
ul. ¦w. Anny 5, tel: 421-71-20, fax: 421-72-91
www.ambasadadanii.pl

Konsulat Generalny Republiki Francuskiej
ul. Stolarska 15, tel: 424-53-00, 424-53-20
www.france.org.pl

Konsulat Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
ul. Wiedeńska 72, tel: 636-52-59, fax: 638-05-58

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec
ul. Stolarska 7, tel: 424-30-00
www.ambasadaniemiec.pl

Konsulat Królestwa Norwegii
ul. Cybulskiego 2, tel: 429-23-89, fax: 423-17-88
www.amb-norwegia.pl

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki
ul. Stolarska 9, tel: 424-51-00, 424-51-03 www.usaemb.pl

Konsulat Republiki Peru
ul. Straszewskiego 28, tel: 422-05-20
www.perupol.pl

Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej
ul. Biskupia 7, tel: 422-26-47, fax: 422-90-66

Konsulat Generalny Republiki Turcji
ul. ¦w. Tomasza 31/11, tel: 422-97-53, fax: 422-67-93

Konsulat Generalny Ukrainy
ul. Krakowska 41, tel: 429-60-66, fax: 429-26-36
ambasada.ukraine-poland.com

Konsulat Generalny Republiki Węgierskiej
ul. ¦w. Marka 7/9, tel: 422-56-57, 422-47-84

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytani i Irlandii Północnej
ul. ¦w. Anny 9, tel: 421-70-30, fax: 422-42-64
www.britishembassy.pl

Konsulat Republiki Włoskiej
ul. Wenecja 3, tel: 429-29-21, 421-80-86
www.italianembassy.pl

Konsulat Generalny Japonii
ul. Grabowskiego 5/3, tel: 633-43-59
www.emb-japan.pl

Konsulat Litwy
ul. Chłopickiego 10, tel: 413-65-18