www.hotel.krakow.pl
MUZEA

Collegium Maius. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Jagiellońska 15, tel: 422-05-49
Dworek Jana Matejki w Krzesławicach ul. Wańkowicza 25, tel: 644-56-74
Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3 tel: 422-71-00
Muzeum Archeologiczne. Oddział os. Zielone 7, tel: 644-09-40
Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19, tel:
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli ul. Krakowska 46, tel: 430-60-23
Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Floriańska 25, tel: 421-92-79
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN ul. Senacka 1-3, tel: 422-19-10
Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16, tel: 634-16-87
Muzeum Historii Fotografii im. prof. W. Bogackiego Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego ul. Lubicz 25/542 tel: 422-28-52
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35, tel: 422-32-64
Muzeum Inżynierii Miejskiej ul. ¶w. Wawrzyńca 15 tel: 421-12-42
Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39, tel: 412 90 00
Muzeum Narodowe al. 3 Maja 1, tel: 295-55-00
Dom Matejki, ul. Floriańska 41, tel: 422-59-26
Galeria w Sukiennicach, Rynek Główny 1/3, tel: 422-11-66
Muzeum Czartoryskich, ul. ¶w. Jana 19, tel: 422-55-66
Oddział Muzeum Kamienica Szałajskich, pl. Szczepański 9, tel: 422-70-21
Dom Józefa Mehoffera Kraków Krupnicza 26, tel: 421-11-43
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Konopnickiej 26, tel: 267-27-03
Muzeum Odona Bujwida ul. Lubicz 34, tel: 421-53-29
Muzeum Pamięci Narodowej pl. Bohaterów Getta 18, tel: 656-56-25
Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierz±t PAN ul. ¶w. Sebastiana 9, tel: 422-59-59
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego ul. Kanonicza 9, tel: 422-83-37
Muzeum Ubezpieczeń ul. Dunajewskiego 3, tel: 422-88-11 w. 175
Rydlówka. Muzeum Młodej Polski ul. Tetmajera 28, tel: 637-07-50
Wawel
(komnaty królewskie, skarbiec, zbrojownia, wystawy), ul. Wawel 5, tel: 422-51-55, obsługa ruchu turystycznego tel: 422-16-97
(katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Muzeum Katedralne, ul. Wawel 3, tel: 422-51-55 w.366