www.hotel.krakow.pl
WAŻNIEJSZE URZĘDY
Urząd Wojewódzki ul. Basztowa 22, tel: 616-02-00
Urząd Marszałkowski ul. Basztowa 22, tel: 616-02-00
ul. Racławicka 56, tel: 634-02-66
Urząd Mista Krakowa pl. Wszyskich Świętych 3-4, tel: 616-12-00, 616-12-07
Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10, tel: 616-92-40
Starostwo Powiatu Krakowskiego al. Słowackiego 20, tel: 634-42-66
Grodzki Urząd Pracy ul. Wąwozowa 34, tel: 644-36-99
Izba Skarbowa ul. Wiślna 7, tel: 422-01-22
Małopolska Kasa Chorych ul. Ciemna 6, tel: 269-03-28, informacja: 411-59-66
Prokuratury:
Podgórze i Śródmieście, ul. Mąsiężnicza 2, tel: 411-59-66
Nowa Huta, ul. Bajeczna 2, tel: 441-30-38
Krowodrza, al. Mickiewicza 31, tel: 633-36-40
Apelacyjna, al. Mickiewicza 45, tel: 632-80-02
Sądy (Okręgowy, Rejonowe) ul. Przy Rondzie 7, tel: 411-41-00
Urząd Celny al. Krasińskiego 11 B, tel: 422-31-27, informacja 422-04-96
Urząd Ochrony Państwa ul. Mogilska 109, tel: 610-79-43
Urzędy Skarbowe:
Urząd Skarbowy Pierwszy, ul. Rzemieślnicza 5, tel: 269-02-66
Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów 2, tel: 66-56-000
Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta, os. Bohaterów Września 80, tel: 647-71-22
Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze, ul. Wadowicka 10, tel: 254-70-00
Urząd Skarbowy Kraków - Prądnik, ul. Krowoderskich Zuchów 2, tel: 66-56-000
Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, ul. Grodzka 65, tel: 422-53-44
Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście, ul. Krowoderskich Zuchów 2, tel: 66-56-000
Urząd Skarbowy Drugi - ul. Krowoderskich Zuchów 2, tel: 66-56-000
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Pędzichów 27, tel: 424-65-00 www.zus.pl
oddziały:
Inspektorat Krowodrza, Świętokrzyska 12, tel: 630-22-00
Inspektorat Nowa Huta, os. Teatralne 8, tel: 644-48-83
Inspektorat Podgórze, Zakopiańska 62, tel: 254-85-00